ข่าวสาร และกิจกรรม

    บริษัทได้มอบตู้ตรวจเชื้อ (SWAP CABINET) ณ สถานีอนามัยคลองศาลา


      วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายนุสิทธิ์ ตันติบูล กรรมการผู้จัดการ และนางเอมอร วงศ์สุรพิเชษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมมอบตู้ตรวจเชื้อเพื่อใช้งานในการตรวจโควิดเพื่อความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจเชื้อโควิด

    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.