ข่าวสาร และกิจกรรม

    บริษัทในเครือ วี กรุ๊ป ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปี 2564


      วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 นายนุสิทธิ์ ตันติบูล กรรมการผู้จัดการ และนางเอมอร วงศ์สุรพิเชษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานในเครือ วี กรุ๊ป จำนวน 16 ทุนการศึกษา ในชื่อโครงการทุนเพื่อบุตร เด็กดี วีกรุ๊ป ประจำปีการศึกษา 2564


    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.