ข่าวสาร และกิจกรรม

    บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด มอบเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตู้ความดันลบพร้อมเครื่องฟอกอากาศให้แก่ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์


      วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด มอบเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด 12 เครื่อง ตู้ความดันลบพร้อมเครื่องฟอกอากาศสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ covid-19 พร้อมเครื่องฟอกอาการจำนวน 1 ชุด โดยมีนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ
      ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายนุสิทธิ์ ตันติบูล กรรมการผู้จัดการ มอบตู้ความดันลบพร้อมเครื่องฟอกอากาศจำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัส covid-19 โดยมีนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ

    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.