ข่าวสาร และกิจกรรม

    บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาหล่มสัก

      บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด โดยคุณนุสิทธิ์ ตันติบูล กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง เครื่องส่องไฟในภาวะตัวเหลืองทารกแรกเกิด เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดออกซิเจนในเลือดสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกจำนวน 495,000 บาท ให้แก่โรงพยาหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.