โครงการทั้งหมด

  • งานอาคาร
อาคารบำบัดรักษาคลอดผู้ป่วยในเป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น รพ.หนองคาย อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1 จ.ปทุมธานี ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารปฎิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ จ.มหาสารคาม อาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น รพ.อุดรธานี อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี
  • งานเขื่อน
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
  • งานสาธารณูปโภค
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • โครงการที่กำลังดำเนินงาน

    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.