ธุรกิจ

#

งานอาคาร

บริการก่อสร้างงานอาคารตึกสูง ที่พักอาศัย อาคารหน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์ราชการ ศาลยุติธรรม และโรงพยาบาล เป็นต้น
#

งานเขื่อน

บริการก่อสร้างงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานสะพาน ของหน่วยงานราชการ


#

งานสาธารณูปโภค

บริการก่อสร้างงานถนน งานระบบบำบัดน้ำเสียน้ำดี งานระบบไฟแสงสว่าง งานระบบส่งน้ำ เป็นต้น    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.