ข่าวสาร และกิจกรรม


   บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 27 ตุลาคม 2564

   บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด มอบเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตู้ความดันลบพร้อมเครื่องฟอกอากาศให้แก่ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 14 กันยายน 2564

   บริษัทในเครือ วี กรุ๊ป ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปี 2564 7 กรกฎาคม 2564

   บริษัทได้มอบตู้ตรวจเชื้อ (SWAP CABINET) ณ สถานีอนามัยคลองศาลา 8 มิถุนายน 2564

โครงการที่กำลังดำเนินงาน

   กลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

   พิพิธภัณฑสถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานี

   อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. รพ.ศรีสังวร จ.สุโขทัย

   อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

   อาคารสถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี

   ปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

   อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน อาคาร A , B , C และ D ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. รพ.เพชรบูรณ์

   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

   อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์


โครงการที่แล้วเสร็จ

    ธุรกิจ


Card image cap
งานอาคาร
Card image cap
งานเขื่อน
Card image cap
งานสาธารณูปโภค

    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.